Toelichting begeleiding  en therapie bij eetproblemen door Tilleke

 

Toelichting begeleiding eetproblemen, Tilleke Meppelink-MarckIk heb ruim 25 jaar ervaring met mensen met eetproblemen, emotie-eten en eetstoornissen. Van jongeren vanaf 15 jaar tot ouderen van 65+. Het kan gaan om Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa, Binge Eating Disorder, Night Eating Syndrome, Obesitas of voedsel aversie (ARFID). Ik heb een e-boekje geschreven over emotie-eten. Dit boekje is gratis te verkrijgen via de mail.

Zoek op tijd hulp
Ook mensen met een beginnend eetprobleem, raad ik aan om op tijd hulp te zoeken. Hoe sneller je erbij bent, des te groter is de kans op volledig herstel van je eetprobleem en je kunt voorkomen dat het een eetstoornis wordt. Als je twijfelt of je een eetprobleem of eetstoornis hebt kan je altijd bellen met vragen hierover.

Hoe herken je een eetprobleem?

 • Je bent dagelijks aan het piekeren over wat je beter wel of niet kan eten
 • Je bent onzeker over je uiterlijk en ontevreden over je lichaamsgewicht
 • Je hebt de neiging om te weinig te eten of juist het gevoel de controle soms kwijt te zijn
 • Je merkt dat bezig zijn met eten en de gedachten erover heel veel tijd en energie van je neemt
 • Je bent perfectionistisch en merkt dat je niet aan je eigen eisen kan voldoen

Bij begeleiding rondom eetproblemen/eetstoornissen kan je ook denken aan:

 • Consult ( eventueel telefonisch) voor (huis-)artsen, schoolbegeleiders, en ouders
 • Supervisie aan (startende) behandelaren
 • Behandeling van een chronische eetstoornis
 • Behandeling van een eetstoornis of voedsel aversie
 • Behandeling van eetprobleem rondom obesitas en extreem overgewicht
 • Begeleiding van mensen die een gewicht reducerende operatie hebben gehad (Gastric Bypass/Sleeve/maagband/maagverkleining) die weer aankomen of niet meer verder afvallen.

Je bent van harte welkom voor een oriënterend gesprek om te kijken of mijn aanbod en mijn manier van werken bij je past. Ik werk graag met de CBT-E methode van Fairburn. Dit is een eetstoornis behandeling in 20 weken en in 4 fasen. Fase 1 zijn 8 gesprekken twee keer in de week, Fase II ( meeste 1 a 2 wekelijkse gesprekken) is een tussenevaluatie waarin extra focus wordt aangebracht en ook wordt gekeken of voldoende vooruitgang wordt geboekt, Fase III zijn 8 wekelijkse gesprekken waarin de in stand houdende factoren van de eetstoornis worden behandeld, en Fase IV is de stabilisatie en terugvalpreventie fase van 3 gesprekken van een keer in de 14 dagen. Na 20 weken volgen 20 therapievrije weken en een follow-up gesprek. Deze methode is geschikt voor alle eetstoornissen, met een kleine kanttekening bij Anorexia Nervosa. Daar wordt bij een BMI  lager dan 17 regelmatig gekozen voor een uitgebreidere versie van deze methode.

Bij jongeren gebruik ik de basisvisie van de Maudsley methode ( waar de Meer Gezins Dagbehandeling uit voort is gekomen) en combineer ik dit met de CBT-E methode. Ik betrek ouders bij de behandeling. Ik raad hen aan het boek “Ouders als Bondgenoot” van James Lock en Daniel le Grange te lezen ( te bestellen via Bol.com) Ouders vragen mij ook vaak ter overbrugging naar een eetstoornisbehandeling in een GGZ instelling of als follow up na een GGZ behandeling. Ik werk waar nodig samen met de behandelende GGZ instellingen, kinderartsen, psychiaters en huisartsen. Als jongeren een BMI beneden de 17.5 hebben raad ik aan om naast de start van mijn behandeling ook aan te melden bij een GGZ instelling die gespecialiseerd is in eetstoornissen. Ik werk naast mijn eigen praktijk ook 28 uur voor PsyQ Voedings- en Eetstoornissen in Den Haag en in sommige gevallen kan ik je “meenemen” om zo de wachtlijst te overbruggen.

Je kunt met mij contact opnemen via de contactpagina

Naar de beschrijving van individuele begeleiding Tilleke Meppelink    |    Naar home