Tilleke Meppelink (1968)

Ik ben getrouwd met Peter Meppelink. Samen hebben we twee zonen. Ik ben opgeleid als psycholoog en als lichaamsgericht psychotherapeut. Ik heb de opleiding Cognitieve Gedragstherapie gevolgd bij Loek Peute in Amsterdam (VGC-t geaccrediteerd). Ik heb de volledige opleiding Schematherapie (inclusief verdieping) gedaan. De training EMDR bij Hans Jaap Oppenheim, de vervolgtraining EMDR bij Sjef Berendsen (erkend door de vereniging EMDR Nederland) . Verder ben ik volledig geschoold en ervaren in de CBT-E behandeling van Fairburn. Dat is een zeer veelbelovende eetstoornis behandeling.

Ik geef nu bijna 25 jaar diverse groepen en individuele begeleiding en therapie, als psycholoog en ook als lichaamsgericht trainer/therapeut. Ik benut in mijn werk graag de mogelijkheden van meerdere invalshoeken en werk holistisch. Ik heb ruim 13 jaar als psycholoog bij PsyQ Voedings- en Eetstoornissen in Den Haag gewerkt en daarna 3 jaar bij GGZ-Delfland als psycholoog en ben weer teruggekeerd naar PsyQ Voedings- en Eetstoornissen omdat daar mijn hart ligt.

 

Individuele psychologische begeleiding en lichaamsgerichte (psycho)therapie

Voor wie  De individuele therapie is voor een ieder die zich aangesproken voelt. Je kunt dus met alle mogelijke vragen terecht. Ik vind het belangrijk dat er een goede klik is. Ik zal vooral afstemmen op wat jij wilt onderzoeken. Afhankelijk van de hulpvraag werk ik met een combinatie van cognitieve gedragstherapie en lichaamsgerichte oefeningen en op indicatie gebruik ik bijvoorbeeld  EMDR,  schematherapie, ademtechnieken, imaginatie of inquiry.

Eetproblemen  Mijn specialisme is eetproblematiek. Ik heb zelf eetproblemen gehad. In lichaamsgerichte trainingen leerde ik ongemakkelijke gevoelens toe te laten, in plaats van ze “weg te eten”. Mijn persoonlijke ervaring en kennis en ervaring als psycholoog vormen zo samen een basis voor de begeleiding. Belangrijk voor mij is betrokkenheid bij mensen, terwijl ze zelf de regie houden.

Als je begeleiding voor eetproblemen wilt, is het belangrijk dat je deze extra toelichting leest.  Je bent van harte welkom voor een oriënterend gesprek. Mocht blijken dat er een intensiever therapeutisch traject nodig is, dan verwijs ik door naar PsyQ of een andere GGZ instelling. Bij klachten die niet of onvoldoende medisch zijn onderzocht verwijs ik naar de huisarts.

Vergoedingen   De individuele sessies worden door veel zorgverzekeraars (deels) vergoed via het aanvullende pakket en gaat niet af van het eigen risico. Er is geen verwijzing van de huisarts nodig.  Kijk hier voor een overzicht van mijn tarieven en vergoedingen

Privacy en wettelijke bepalingen  In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, privacy-wet per 25 mei 2018): voor mij als therapeut geldt een geheimhoudingsplicht op grond van de beroepscode van de beroepsvereniging SBLP en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Ik ben hiermee als zorgverlener verplicht een dossier bij te houden.

Als we na het kennismakingsgesprek besluiten individuele sessies af te spreken, dan worden er persoonsgegevens verwerkt middels het aanmeldformulier, de behandelovereenkomst, dossieraantekeningen en de nota’s. Verder krijg je een privacy-document ter ondertekening voor akkoord, waarin staat vastgelegd welke gegevens worden gebruikt en wat ermee wordt gedaan.

Mijn werktijden voor individuele sessies in Praktijk de Fontein

  • maandag de hele dag en begin van de avond,  op de even vrijdagen of oneven woensdag ochtend 
  • ik  geef ook sessies in de avonduren op maandag tot en met donderdagavond om 19.30 uur of 20.00 uur
  • naast individuele sessies geef ik ook  Q-besitasgroepen vanuit  mijn praktijk
  • er is de mogelijkheid tot online sessies

Ik bied de gelegenheid tot een gratis kennismakingsgesprek  van 30 minuten. je kunt uiteraard ook 60 minuten boeken. Dan breng ik een halve sessie in rekening €40,-. Je kunt met mij contact opnemen via de contactpagina.

Terug naar home