EMDR

Wat is EMDR?

EMDR is een afkorting van Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. In de afgelopen jaren is ook steeds meer ervaring opgedaan met psychische aandoeningen en met klachten die gepaard gaan met vermijdingsgedrag, somberheid en/of gevoelens van angst, schaamte, verdriet of boosheid. Als deze klachten ernstiger zijn spreekt met van een posttraumatische stress stoornis ( PTSS). De klachten zijn onder andere het steeds weer terugkerend hebben van angstwekkende beelden (herbelevingen,  flashbacks), nachtmerries en sterkte schrikreacties.

Uitgangspunt is telkens dat deze klachten zijn ontstaan als gevolg van één of meer beschadigende ervaringen. Voorbeeld hiervan zijn: emotionele verwaarlozing, akelige ervaringen op medische gebied (zoals traumatische bevalling), werkgerelateerde gebeurtenissen en andere beschamende, pest- of verlieservaringen. De belangrijkste insteek van de EMDR-therapeut is de cliënt te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling hiermee de klachten te laten verminderen of te laten verdwijnen.

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Uit de resultaten blijkt dat cliënten goed reageren op EMDR. Het is een kortdurende therapievorm en als het gaat om een eenmalige gebeurtenis dan zijn mensen vaak al na enkele zittingen in staat om hun dagelijkse bezigheden weer op te pakken. Het is ook heel goed mogelijk om EMDR via online behandeling te doen, mits je beschikt over voldoende emotieregulatiemogelijkheden.

Meer informatie?

Als je meer wilt weten hoe EMDR in z’n werk gaat wil ik verwijzen naar deze website. Daar staan diverse filmpjes die het heel mooi illustreren.

Praktisch:

In een kosteloos kennismakingsgesprek ga ik met jou inventariseren en ook afstemmen of EMDR geschikt is en of ik hierin iets voor jou kan betekenen. Als er sprake is van complexe PTSS hebt is het wellicht verstandiger om je te verwijzen naar de Specialistische GGZ. Ik trek in ieder geval 60 minuten uit voor iedere EMDR sessie.

naar individuele begeleiding Tilleke                                         naar tarieven en vergoedingen